English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestinnän tavoitteena on on vaikuttaa päätöksentekoon omien päämäärien mukaisesti.

Vaikuttajaviestinnässä oleellista on faktojen lisäksi viestin oikea muotoilu sekä ajoitus. Viestin tietopohjan tulee olla vahva, mutta pelkät faktat eivät riitä. Yhtä tärkeää on viestin oikea muotoilu ja tapa jolla viesti välitetään. Tieto johtaa haluttuun toimintaan vain jos se on puettu oikeaan muotoon ja välitetty oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa.

Vaikuttajaviestinnän strategisessa suunnittelussa avainkysymyksiä ovat:

  • Mihin asioihin haluamme vaikuttaa?
  • Ketkä ovat avaintoimijat joille viesti tulee kohdentaa?
  • Millä keinoilla saamme halutun muutoksen aikaiseksi?
  • Mihin tietopohjaan nojaamme?
  • Mitkä ovat pääviestimme?
  • Kenellä muilla on yhteinen tavoite meidän kanssa?
  • Miten mittaamme onnistumista?

Vaikuttajaviestintä on pitkäjänteistä työtä ja se tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Vaikuttajaviestinnällä voidaan nostaa asioita poliittisen keskustelun agendalle tai vaikuttaa jo käynnissä oleviin läinsäädäntöhankkeisiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: