English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tiede- ja tutkimus

People walking near the metro station.

Tiedepolitiikan tavoitteena on vahvistaa  tieteen kansainvälistä tasoa, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Yhä keskeisempi osa tiedepolitiikkaa on tieteen tilan ja tason seuranta, mittaaminen ja arviointi.

Tiede- ja tutkimusorganisaatioiden kenttä on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana valtavassa myllerryksessä. Toimialalle on omaleimaista myös voimakkaat lähestymistapa- ja näkemyserot.

Toimintaympäristön muutokset ovat myös vaikuttaneet paljolti siihen, miten alan keskeiset organisaatiot toimivat ja millaiset niiden toimintaedellytykset ovat muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ajankohtaisia keskusteluja ovat yliopistojen profiloitusmisstrategiat, tutkijanuramallit sekä tieteen tuloksellisuuden mittaaminen.

Viime vuosina Suomessa on entistä enemmän haluttu mitatata tutkimuksen määrällistä ja laadullista kehitystä sekä kehittää kvantitatiivisia mittareita yliopisto- ja tutkimusrahoituksen perusteiksi. Erityistä painoa on laitettu tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseen.

Tieteen tilaa ja tasoa arvioidaan entistä useammin myös bibliometrisin menetelmin. Bilbiometriset menetelmät ovat täydentäneet perinteisempia arvioinnin ja seurannan menetelmiä ja aineistoja.

Julkaisuja

Lähde:
Lähde:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: