English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Työmarkkinat

People walking near the metro station.

Kansainvälinen työnjaon muutos sekä digitaalinen ja teknologinen kehitys muuttaa Suomen työmarkkinoita voimakkaasti. Työmarkkinoiden hyvä toimivuus on tässä muutoksessa avainasemassa.

Käynnissä oleva elinkeinorakenteen ja työmarkkinoiden muutos luo uudenlaista työtä ja ammatteja. Uudet ammatit liittyvät tehtäviin, jotka edellyttävät luovuutta ja uuden keksimistä sekä vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Uusia ammatteja syntyy myös opetukseen, viihteeseen ja elämysten tuottamiseen. Muutoksen varjopuolena on se, että osa ihmistä saattaa pudota kehityksessä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämän estämiseksi, on tärkeää huolehtia kaikkien riittävästä koulutuksesta ja osaamisesta.

Työn siirtyminen Suomen ulkopuolelle on koskenut eniten teollisuutta,  mutta nykyisin enenevässä määrin myös palvelusektoria. Työn hajautuminen globaaleihin arvoketjuihin tekee muutoksista  ennakoimattomampia. Yksittäisiä työtehtäviä voidaan entistä enemmän tehdä missä päin maailmaa tahansa.

Vaikka päätoiminen palkkatyö on edelleen vallitseva työsuhteen muoto, yksinyrittäminen, freelancer-työt sekä Internetin kautta tehtävät työt yleistyvät voimakkaasti. Tämä asettaa suuria haasteita nykyisille työmarkkinoiden pelisäännöille ja lainsäädännölle. Toisaalta työelämään siirtymässä oleva sukupolvi on työhön suhtautumisessaan toisaalta hyvin perinteinen ja työltä odotetaan turvallisuutta ja vakautta.

Työllisyyspolitiikan tavoitteena on tukea yritysten ja työvoiman tarpeista lähtevää osaamisen kehittämistä, yritysten kasvua ja alkavaa yritystoimintaa sekä alentaa työttömyyttä ja työmarkkinoiden kohtaanto-on­gelmia. Politiikkatoimissa tärkeällä sijalla ovat  työllistymistä ja työmarkkinoiden kohtaantoa edistävät toimenpiteet, yritysten ja työvoiman tarpeisiin suunniteltu koulutus sekä työllistymisen taloudellisten kannusteiden parantaminen.

Hallituksen tavoitteet työllisyys- ja yrityspolitiikassa liittyvät ennen muuta osaavan työvoiman saatavuu­teen, työnhakijoiden nopeaan työllistymiseen, yrittäjyyteen, toimialojen ja yritysten rakennemuutoksiin sekä nuorisotyöttömyyden ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseen.

Mielenkiintoisia linkkejä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: