English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Ammatillisen koulutuksen uudistus teollisuuden kilpailukyvyn vahvistajana

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Ammatillisen koulutuksen reformi on osin vastannut työelämän tarpeisiin ja lisännyt opiskelijoiden työllisyyttä – haasteita on yhä

Hankkeessa selvitettiin ammatillisen koulutuksen tilaa vientiteollisuuden näkökulmasta ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen. Selvityksessä tuotettiin tietoa siitä, miten oppilaitokset ja yritykset yhteistyössä pystyvät vastaamaan vientiteollisuuden osaamistarpeisiin sekä arvioidaan vientiteollisuudelle keskeisen koulutuksen tulevaisuuden näkymiä. Tietoa on koottu koulutuksen järjestäjille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja  haastatteluilla.

Ammatilliset oppilaitokset ovat arvioineet ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset pääsääntöisesti myönteisiksi. Osa oppilaitoksista on toteuttanut tarvittavia muutoksia jo ennen reformia, kun taas osalla työ oli vielä kesken.

Arviot osaajien riittävyydestä työelämän tarpeisiin vaihtelivat ala- kohtaisesti. Suuri osa koulutuksen järjestäjien edustajista koki, että alalla voidaan vastata joustavasti yritysten osaamistarpeisiin. Strategisten kumppanuuksien ja työelämäyhteistyön kehittäminen eri keinoin oli aktiivisessa vaiheessa.

Tutustu raporttiin tästä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: