English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Merellinen Helsinki -strategian taustakartoitus

Tram in a sunlight

Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi Helsingin kaupunki laatii merellisen strategian. Strategian tavoitteena on mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen, saariston palvelujen kehittäminen ja merellisten tapahtumien edistäminen.

Owal Group tuki Helsingin kaupunkia strategian ja sen toimintaohjelman laatimisessa toteuttamalla strategiaan liittyvän taustakartoituksen helmi-huhtikuussa 2018. Taustakartoituksessa kerättiin, systematisoitiin ja priorisoitiin olemassa olevat suunnitelmat ja toimenpiteet sekä uudet ideat merellisyyden edistämiseksi, jotta ne voidaan ottaa huomioon strategian laadinnassa.

Ensi vaiheessa toteutettiin sähköinen kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa olemassa olevan kaupungin suunnitelmat, hankkeet ja muut aloitteet, jotka kytkeytyvät merelliseen strategiaan.
Toisessa vaiheessa toteutettiin sähköinen kysely kaupunkilaisille, jossa kartoitettiin uusia ideoita merellisyyden edistämiseksi. Tämän jälkeen vastaukset analysoitiin ja ryhmiteltiin Owal Groupin toimesta, minkä jälkeen kaupungin virkamiehistä ja keskeisistä sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä työsti kaupunkilaisten aloitteiden perusteella toimenpidekokonaisuuksia merellisen Helsingin edistämiseksi.

Kaupunki laatii Merellisen strategian näihin tuloksiin pohjautuen.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: