English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Ammattiosaamisen pilottien arviointi

nainen katsoo aurinkoon

Ammatillisen osaamisen pilottien tavoitteena on ollut helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia, sujuvoittaa työvoiman rekrytointia sekä kehittää ammatillista koulutusta tukemaan erityisesti alanvaihtotilanteita. Tarkoituksena on ollut kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto lyhytkestoisella erityisesti tutkinnon osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia hyödyntävällä koulutuksella. Piloteilla on myös tavoiteltu parhaassa työiässä olevien työttömien työllistymisen tukemista kohtaanto-ongelmiin vastattaessa.

Selvityksen tuotetiin tietoa ammatillisen osaamisen pilottien toteutuksesta ja vaikuttavuudesta suhteessa työelämän osaamistarpeisiin sekä tuotiin tietoa tutkinto- ja rahoitusjärjestelmän kehittämisen tueksi. Tietoa koottiin koulutuksen järjestäjille suunnatulla kyselyllä, täydentävillä haastatteluilla ja tietopyynnöillä, työelämälle suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla sekä TE-hallinnolle suunnatuilla täydentävillä haastatteluilla.

Tutustu loppuraporttiin OKM:n sivulla.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: