English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -käytäntöjen kartoitus

nainen ja mies kadulla. Aurinko paistaa taustalla.
Avainsanat: , ,

Selvityksessä kartoitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa. Valikoidut verrokkimaat ovat Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Ranska, Norja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Skotlanti ja Kanada. Kartoitus on koonti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri tasoisista ja erilaisista rakenteista, virallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, työssäoppimisen (työelämän) myötä ja vapaa-ajalla toteutuvassa oppimisessa.

Selvitys tarjoaa yleiskuvauksen toteutusmalleista ja niiden toteutusrakenteista ja johdattaa lukijan tarkempien tietolähteiden jäljille. Eri maiden kohdallla keskeisenä näkökulmana on tarkastella ensin lyhyesti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen määritelmää ja kuvata eri maista esiin nousevia lähestymistapoja ja teemoja. Kussakin maassa on pyritty löytämään jokin kyseisessä maassa kiinnostava näkökulma koulutuksen, työelämän ja vapaa-ajan rajapinnoilla.

Tutustu raporttiin valtioneuvoston sivulla.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: