English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Owal Group Oy toteutti vuonna 2015 oikeusministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka lähtökohtana on ollut tehdä näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa eri vähemmistöryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuuden tunteeseen ja esittää myös keinoja siihen puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Selvitys käynnistettiin keväällä 2015 oikeusministeriön toimeksiannosta osana syrjinnän seurantajärjestelmää.

Tiedonkeruu on perustunut eri kanavia hyödyntäen tiedotettuun avoimeen kyselyyn sekä kohderyhmä- ja asiantuntijahaastatteluihin. Tutustu selvityksen raporttiin (julkaistu 3.3.2016).

Owal Group toteutti vuoden 2017 lopussa seurantakyselyn osana Kotouttamisen kumppanuusohjelman lupausprosessia. Seurantakyselyn tuloksiin pääsee tutustumaan täältä ja blogitekstistä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: