English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Auta kehittämään asumisneuvontatoimintaa!

Owal Group
13.10.2023 Jeremias Kortelainen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on käynnistänyt selvityksen asumisneuvonnan tilannekuvasta Suomessa vuonna 2023. Selvityksen tavoitteena on päivittää ajantasaista tietoa asumisneuvonnan tilanteesta etenkin muuttuneiden toimintaympäristöjen, työn sisällön ja kohderyhmien näkökulmasta.

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä tilanteissa. Asumisneuvonnan toteutukseen osallistuvat monet eri toimijat, kuten kunnat, hyvinvointialueet, vuokrataloyhteisöt, järjestöt ja säätiöt. Vuonna 2023 voimaan tullut laki asumisneuvonnan tuesta kunnille kannustaa edelleen kehittämään asumisneuvonnan saatavuutta ja paikallisia ratkaisuja kaikille asukkaille asunnon hallintamuodosta riippumatta.

Osana selvitystä toteutetaan kysely, johon toivotaan vastauksia kaikilta asuntojen omistajilta, kunnan asuntotoimen ja vuokrataloyhtiön edustajilta, kuntien ja hyvinvointialueiden sosiaalipalveluiden edustajilta, asuntosäätiöiltä sekä järjestöiltä. Tuloksia hyödynnetään asumisneuvontatoiminnan ja -avustusten kehittämisessä.

Voit vastata kyselyyn osoitteessa https://fi.eu.research.net/r/asumisneuvontaselvitys viimeistään 31.10.2023 Kyselyn toteuttaa Owal Group Oy. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Comments are closed

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: