English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Elinvoima­­palvelut

Osaamisemme elinvoimapalvelujen uudistamiseen

Työllisyyden ja kotoutumisen kokonaisvastuun ja palveluiden siirtyminen kuntiin luo merkittäviä mahdollisuuksia elinvoimauudistukselle.  Kaupunkien, työllisyysalueiden ja kuntien tulevaisuuden kilpailukyky perustuu taloudellisen kasvun, asukkaiden osaamisen, työmarkkinoiden dynamiikan varaan. Ymmärrämme miten uudet kasvun ja elinvoiman työkalut saadaan sopimaan tähän yhtälöön.

Owal Group, Deloitte Oy ja Mikko Kesä Oy tarjoavat laajan osaamisen käyttöönne. Keskitymme tarjoamaan osaamista erityisesti strategiseen ja vaikuttavuusjohtamiseen sekä muutoksen toimeenpanon tukeen. Tunnemme syvällisesti työllisyyden ja liiketalouden dynamiikan kunta- ja aluetalouden kehittämisen ja vaikutusten johtamisen näkökulmasta.

 

Osaamisemme

Strateginen johtaminen

 • Päätöksenteon, hallinnon ja johtamisen organisointi
 • Palveluorganisaation rakentaminen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen
 • Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallit ja hankintojen kehittämäinen
 • Elinvoima ja elinkeinopalvelujen strateginen kehittäminen

Vaikuttavuusjohtaminen

 • Työllisyyden vaikuttavuustieto, arviointi ja mittaaminen
 • Kuntatalousvaikutusten arviointi
 • Kustannus-hyöty -laskenta
 • Kansallisten ja kansainvälisten hyvien käytäntöjen vertailu
 • Tavoite- ja tulosjohtaminen, mittaristojen rakentaminen

Tietojohtaminen

 • Arkkitehtuuri ja integraatioasiat
 • Digitalisaatio- ja palvelumuotoilu
 • Tietoturva- ja riskienhallinta
  tukitoimintojen järjestäminen ja toimintamallit
 • Tekoäly, teknologia ja datan organisointi
 • Tietosuoja-asiat

Henkilöstöjohtaminen

 • Työkulttuuri
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työlainsäädäntö ja yhteistoimintaneuvottelut

Kansainvälisyys- ja kilpailukykyjohtaminen

 • Työnantaja- ja yrityspalveluiden johtaminen, palvelumallit ja toiminnanohjausprosessit
 • Kansainvälisen osaamisen houkuttelu ja kansainvälitymispalveluiden kehittäminen
 • Maahanmuuttoon ja kototutumisen liittyvien palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

Asiantuntijamme

Yhteistyökonsortion osaamisiin pääset tutustumaan kunkin konsortion jäsenen sivuilta.

Olli Oosi

Senior Partner, Owal Group

Olen toiminut 20 vuoden ajan työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikan kehittämisessä, tutkimuksessa ja arvioinnissa. Laaja kokemus strategisista selvityksistä, organisaatioiden johtamis- ja palvelumallien kehittämisestä ja fasilitoinnista, kansainvälisestä työllisyys- ja koulutuspolitiikan toimintamallien vertailusta sekä tulos- ja vaikuttavuusperusteisten rahoitus- ja kannustinmallien rakentamisesta luovat ainutlaatuisen yhdistelmän. Osaan tuoda vaihtoehtoja ja näkökulmia eri sektoreilta elinvoima- ja työllisyyspolitiikkaan.

+358 50 530 4737

Mikko Kesä

Tutkija, työllisyysasiantuntija

Minulla on yli 20 vuoden kokemus työllisyyden edistämisestä. Erityisosaamiseni ja mielenkiintoni on kunnissa, taloudessa, työllisyysstrategioissa ja vaikuttavuudessa. Osaamisestani ja töideni vaikutuksista osaavat parhaiten kertoa he yli 200 työllisyyspäättäjää, joiden kanssa olen tehnyt vuosien varrella yhteistyötä.

+358 400 203 494

Minna Tormilainen

Partner, Deloitte Consulting

Minulla on laaja kokemus julkishallinnon organisaatioiden mittavista muutoshankkeista ja tuon projekteihin Deloitten laajan paikallisen ja kansainvälisen osaamisen. Olemme tukeneet asiakkaitamme mm. työllisyysuudistusten muutosjohtamisessa, palveluprosessien ja tiedolla johtamisen kehittämisessä sekä tukipalveluiden ja teknologioiden rakentamisessa. Meillä on aktiivinen globaali työllisyysverkosto, josta löytyy benchmarkia aiheeseen kuin aiheeseen.

+358 41 547 1875

Ota yhteyttä - meidän kanssamme et jää yksin


Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: