English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Muutosturvan toimintamallin toimivuutta ja vaikutuksia tutkitaan

People walking near the metro station.
02.09.2021 Owal Group Avainsanat:

Muutosturva on toimintamalli, jonka tarkoituksena on minimoida erilaiset työttömyydestä johtuvat sopeuttamistoimet sekä nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan toimintamallia toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, työnantajan ja henkilöstön välillä, ja se koskee tietyin ehdoin tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä.

Vuonna 2005 käyttöönotettua mallia on laajennettu vuonna 2009 koskemaan myös määräaikaisia työsuhteita sekä pidempään lomautettuna olleita. Viimeisin toimintamalliin uudistus toteutettiin vuonna 2017, kun muutosturvaa laajennettiin siten, että tietyin kriteerein työnantaja on velvoitettu järjestämään irtisanotulle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Samalla uudistettiin irtisanotun oikeus työterveyshuollon palveluihin. Viimeisimmän uudistuksen jälkeen toimintamallia ei ole arvioitu systemaattisesti. Vuonna 2020 hallitus on linjannut uudistuksista toimintamalliin, joilla tähdätään yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseen sekä ikääntyneiden jaksamisen, työkyvyn ja osaamisen tukemiseen.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke (ESR) kehittää muutosturvaa valtakunnallisesti. Osana kehitystyötä on käynnistetty tutkimus toimintamallin toteutuksesta ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin muutosturvan toimivuudesta ja kehittämistarpeista eri kohderyhmissä. Tuloksia hyödynnetään toimintamallin jatkokehittämisessä.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti. Kerättävä tietopohja muodostuu dokumenttianalyysista, tilastotarkasteluja, TE-toimistojen, yritysten ja sidosryhmien haastatteluista sekä kyselytutkimuksista työntekijöille ja työnantajille. Toimintamallin vaikuttavuutta kartoitetaan TE-toimistojen asiakastietojärjestelmän ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuen.

Tutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy, ja se valmistuu keväällä 2021.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: