English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Arviointi: Kestävä kaupunki -ohjelma vahvistanut kestävyysajattelua kunnissa ja kaupungeissa ja luonut alustan vuoropuhelulle

Pyöräilijä
31.01.2024 Owal Group Avainsanat: , , ,

Ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman (2019–2023) tavoitteena on ollut edistää kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä sekä strategisen johtamisen että käytännön kaupunkikehittämisen tasolla. Ohjelma on tarjonnut kunnille ja kaupungeille laaja-alaista kestävyysmuutosta tukevaa tietoa ja työkaluja, asiantuntija- ja vertaissparrausta, mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja yhteisiin hankkeisiin sekä rahallista tukea ja näkyvyyttä.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut, että kaupunkikehitys on jatkossa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää, paremmin kestävyyden eri ulottuvuuksia yhteen sovittavaa ja vahvemmin valtion ja kaupunkien kumppanuuteen pohjautuvaa. Ohjelma on ollut osa valtioneuvoston kaupunkipolitiikan kokonaisuutta. Ohjelmaa on toteutettu kumppanuuslähtöisesti, kokeilukulttuuriperiaatteella ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Tämä on näkynyt laaja-alaisesti erilaisina kehittämistoimenpiteinä. Ohjelmassa on toteutettu 70 hanketta, joihin on osallistunut 95 kuntaa ja 70 muuta toimijaa.  

Ohjelmasta laaditun loppuarvioinnin mukaan ohjelman vaikuttavuus ja lisäarvo jäsentyy erityisesti kestävyysajattelun ja yhteistyön vahvistumisen kautta. Laaja-alaisen, kestävyyden eri ulottuvuuksien näkökulmat huomioivan ajattelun vahvistaminen muodostaa pysyviä edellytyksiä kestävien ja hallinnonaloja ylittävien toimintamallien kehittämiseen tai käyttöön ottamiseen. Tulevaisuudessa sekä valtiolla että kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli kansallisten kestävyystavoitteiden määrittelyssä ja kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä.

Arvioinnin mukaan Kestävä kaupunki -ohjelma on luonut foorumin keskustelulle ja oppien vaihtamiselle. Ohjelma on ollut leimallisesti monialainen ja kaikkea sen toimintaa on leimannut monialaisuus. Ohjelman tulevaisuus- ja skaalautumisorientaatiota kiitellään, ja jatkossa sitä kannattaa vahvistaa käytännön tasolla. Tulevaisuudessa tulisikin käydä nykyistä enemmän keskustelua kestävän kaupunkikehittämisen visiosta, tavoitteista ja kuntien toimintaedellytyksistä edistää kestävää kehitystä. Ohjelman kunnista lähtevä tavoitteenasettelu ja ketteryys ovat muodostaneet yhdessä vaikuttavan toimintamallin. Kokonaisuudessaan eri kestävyyden ulottuvuuksien huomiointia on ohjelmassa tehty ansiokkaasti.

Tulevaisuudessa kestävän kaupunkikehityksen ohjelmallista kehittämistä tulisi lähestyä monialaisuuden, tietoisuuden kasvamisen sekä yhteistyön ja verkostojen rakentamisen kautta. Kaupunkien ja valtion välistä yhteistyötä sekä valtion hallinnonalojen yhteistyötä tulisi edelleen vahvistaa.

Owal Group toteutti Kestävä kaupunki -ohjelman ulkoisen arvioinnin haastatteluihin, kehittämistyöpajoihin, casetarkasteluihin ja sähköisen kyselyn dataan pohjautuen huhtikuun ja marraskuun 2023 välisenä aikana.

Tutustu raporttiin.

Tiedote Kestävä kaupunki -ohjelman sivuilla

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: