English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

ASTA-hankkeen arvioinnilla tuetaan kehitettyjen toimintamallien juurruttamista

26.11.2020 Owal Group Avainsanat:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on käynnistänyt ulkoisen arvioinnin Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeesta (ASTA). Hanketta on toteutettu vuosina 2018–2020, ja sen puitteissa on toiminut 24 kuntien, vuokrataloyhtiöiden ja järjestöjen osahanketta sekä Takuusäätiön valtakunnallista yhteiskehittämistä koordinoiva osahanke.

Talousongelmat ovat yleisin syy asumisen vaarantumisen taustalla, ja varhaisemmalla puuttumisella talousongelmiin voitaisiin paremmin turvata asumisen jatkuminen. ASTA-hankkeessa on kehitetty ja vakiinnutettu talousongelmien ehkäisemisen toimintamalleja. Hankkeen valtakunnallisia tavoitteita ovat olleet vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen ja siten vuokraveloista johtuvien häätöjen ja lopulta asunnottomuuden vähentäminen.

Osahankkeiden tavoitteet ovat liittyneet muun muassa talouteen liittyvien tietojen ja taitojen levittämiseen, asiakastyön ja verkostojen vahvistamiseen, työparimallien ja yhteistyön sujuvoittamiseen, palvelujen saavutettavuuden ja matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen, asiakkaiden osallisuuden edistämiseen palvelujen kehittämisessä, ja viime kädessä asumisen turvaamiseen sekä pysyvän muutoksen aikaansaamiseen kotitalouksien taloudenhallinnassa.

Ulkoinen arviointi kohdistuu valtakunnallisiin ja paikallisiin tuloksiin, onnistumisiin ja kehitysehdotuksiin sekä hankerahoituksen ja verkostoyhteistyön toteutumiseen. Hankearvioinnin tavoitteena on paitsi kerätä opit, hyvät käytännöt ja kehityskohteet, myös tukea hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurruttamista.

Lisätietoja hankkeesta voi lukea täältä: https://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/ASTA__vuokraasukkaiden_talousongelmien_ehkaiseminen

Arviointi käynnistyi marraskuussa 2020, ja se valmistuu tammikuussa 2021.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: