English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Liikennealan mittaristo ja tilannekuva

11.08.2020 Owal Group Avainsanat: , ,

Selvitystyö ehdotuksista kasvuohjelman arviointiin ja toimialan kehityksen seurantaan

Ramboll Finland Oy on toteuttanut yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantaman selvitystyön, jossa on määritetty sisältöä sekä liikennealan kansallisen kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointiin että liikennealan seurantaan osana työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportointia. Selvitystyö on osa liikennealan kansallista kasvuohjelmaa 2018–2022, jonka tarkoituksena on edistää liikennealan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisen kautta yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimusalan kanssa. 

Selvitystyön toteutustapoina ovat olleet asiantuntijatyönä tehty seurantojen jäsentely ja mittaristojen määrittely kansainvälisen ja kansallisen lähdemateriaalin perusteella. Mittareiden määrittelytyöhön on kuulunut kasvuohjelman tavoitteiden ja sisällön operationalisointi, saatavilla olevien tilastoaineistojen ja muiden tietolähteiden kartoitus sekä vertailu samankaltaisiin seurantoihin muilla toimialoilla ja kansainvälisesti. 

Puolistrukturoiduissa asiantuntijahaastatteluissa kuultiin yhteensä 17 ministeriöiden, virastojen, kuntien, järjestöjen ja yritysten edustajaa, joissa käsiteltiin sekä liikenteen kasvuohjelman arvioinnin teemoja että liikenteen toimialaseurannan teemoja. Toimialaseurannan osalta alkuvaiheen asiantuntijahaastatteluissa keskityttiin erityisesti liikennealan keskeisten muutosvoimien ja seurannan teemojen tunnistamiseen. Selvityksen edetessä haastatteluissa käsiteltiin myös alustavia mittareita ja niiden muutostarpeita. Alustavien mittareiden testaamisessa ja täydentämisessä työpajat olivat keskeinen työskentelymuoto. Työpajoissa käsiteltiin muun tiedonkeruun pohjalta hahmoteltuja toimialaseurannan teemoja, mittareita ja tietolähteitä. Lisäksi työpajatyöskentelyssä otettiin kantaa teemojen priorisointiin. 

Kasvuohjelman vaikuttavuusmittarit on johdettu operationalisoimalla kasvuohjelman tavoitteet panosten, tuotosten ja vaikutusten kautta laajemmiksi vaikuttavuustavoitteiksi, joista on lopulta valittu arvioinnissa sovellettavat vaikuttavuuden kärkimittarit: kasvu, vienti, TKI-toiminta ja digitalisaatio.

Selvityksen pohjalta perusteltuna suosituksena on, että kasvuohjelman vaikuttavuuden arviointi tehtäisiin toimenpiteittäin asiantuntijatyönä näiden kärkimittareiden suhteen, koska tietoja ei ole saatavissa tilastoista erikseen ohjelmassa olevien yritysten osalta. Vaikuttavuutta ei voi päätellä mittareiden arvoja seuraamalla. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi käynnistää liikennealan toimialaraportointi käyttäen pohjana tämän selvityksen pohjalta ehdotettua rakennetta ja sisältöä.

Liikennealan muutoksen seurannan mahdollistamiseksi ehdotetaan kehittämistoimina liikennealan murroksen yritystoiminnan luettelointia ja tilinpäätösanalyysiä, sillä jatkossa liikennealan toimialaraportointia tulisi kehittää tunnistamaan paremmin liikennemarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja niihin kytkeytyvän yritystoiminnan kehittymistä.


Lue myös työ- ja elinkeinoministeriön blogi aiheesta.

Raportti on luettavissa täältä.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: