English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

MANEn toiminnan ja vaikuttavuuden arviointi on käynnistynyt

18.06.2020 Owal Group

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on käynnistänyt Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) toiminnan arvioinnin. MANE johtaa ja linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutumista sekä toimii valtioneuvoston tukena poikkihallinnollisissa maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Neuvoston tehtäviin kuuluvat esimerkiksi maaseutupoliittisen kokonaisohjelman (2014-2020) toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä. MANEn arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa.

Arviointi jakaantuu kolmeen pääteemaan: Ensimmäisessä arvioidaan MANEn toimintatapaa ja organisoitumista. Toinen arviointiteema keskittyy maaseutupolitiikan ja MANEn asemoitumiseen aluekehittämisen kentässä sekä laajemmassa poliittisessa kontekstissa. Kolmannessa teemassa vedetään yhteen kahden mainitun teeman tuloksia maaseutupolitiikan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta analysoiden esimerkiksi asetettuihin tavoitteisiin vastaamista ja toimintaympäristön vaikutuksia toteutukseen ja tuloksiin.

Arvioinnissa osallistetaan MANEn toimija- ja sidosryhmäkenttää sekä kohderyhmiä laajasti. Menetelminä ovat haastatteluiden ja kansallisesti kattavan kyselyn lisäksi teemaverkostokohtaiset työpajat, maaseutu-, kaupunkija saaristopolitiikan vertailuanalyysi sekä eri vaikutuslogiikkoihin paneutuvat case-analyysit.

Arviointi käynnistyy kesäkuussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: