English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Miten voidaan mitata työssä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista ja miten edetä asiassa?

People walking near the metro station.
15.10.2020 Olli Oosi

Työssä opitaan paljon. Ainakin itse opin joka päivä. Asiaa on sivuttu useissa selvityksissä. Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry teettivät asiasta hiljattain esiselvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa tiivis kokonaiskuva työssäoppimisen vaikutuksia mittaavista indikaattoreista. Selvityksen keskeiset teemat löytyvät täältä.

Teemaan liittyvää keskustelua seuratessa olemme huomanneet, että tällä hetkellä ei ole olemassa kattavaa tietoa siitä, millaisia työkaluja yrityksissä on jatkuvan oppimisen ja sen vaikuttavuuden seurantaan. Ensimmäinen jatkokehityksen askel voisi olla yritysten ”kypsyystason” selvittäminen. Tulevaisuudessa tämän lisäksi tarvitaan erilaisia kokeiluja siihen, miten yritysten jo tuottamia ja keräämiä tietoja voidaan hyödyntää big data-analytiikan avulla jatkuvan oppimisen teemoissa.

Yksi jatkuvan oppimisen (ja sen mittaamisen) haaste on jatkuvan oppimisen määritelmän laveus. Menestyksekkään mittariston tai indikaattoreiden määrittäminen edellyttää, että jatkuvalle oppimiselle valitaan yhteisesti sovittu teoria tai näkökulma, josta käsin mittarikehitystä tehdään.

Jatkuvan oppimisen mittaamiseksi voidaan ottaa käyttöön jo validoituja mittareita, jotka toisaalta mittaavat oppimisen vaikutuksia yksilöön ja toisaalta yritysten kypsyysastetta jatkuvan oppimisen mittaamisessa. Esimerkkejä erilaisista mittareista kuitenkin löytyy tarkemmin täältä, vaikka ne vaativat mahdollisesti suomalaisia sovellutuksia.

Toisaalta Big Data- tai oppimisanalytiikan lähestymistapojen hyödyntämistä koskevaa tutkimusta tarvittaisiin lisää, sillä tähän liittyvää tutkimusperinnettä tai tietämystä nähdään Suomessa olevan vielä liian vähän. Yrityksiä, jotka haluavat ovat mukana tässä kehitystyössä varmasti löytyy.

Myöhemmin tarvittaisiin lisäksi laajempaa poikkileikkaukseen perustuvaa tutkimusta tai selvitystä jatkuvasta oppimisesta työelämässä, joka yhdistäisi erilaisia aineistoja hyödyntäisi myös kansallista tilastotuotantoa. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa olisi mahdollista päästä myös oppimisen kautta syntyvän liiketoimintahyödyn arviointiin.

Olli Oosi

Olli on Owal Groupin co-founder ja senior partner. puh. 0505304737 olli@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: