English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Romanien työllisyys on kehittynyt positiiviseen suuntaan

30.11.2019 Owal Group Avainsanat: , , ,

Romanien koulutustason nousu ja koulutusmyönteisyys on parantanut heidän työllistymistään ja asemaansa työmarkkinoilla. Myös yrittäjyyden arvioidaan lisääntyneen. Romanit kohtaavat kuitenkin yhä ennakkoluuloja ja syrjintää. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä selvityksestä.

Romanien työttömyys on yhä korkeammalla tasolla kuin pääväestön keskuudessa. Tyypillisiä työllistymistä estäviä ja hidastavia tekijöitä ovat matala koulutus, vähäinen työkokemus, kulttuuriset tekijät ja syrjintä työmarkkinoilla.

Romanien koulutuspolut ovat yhä usein muuta väestöä rikkonaisempia. Vaikka romaneja työskentelee eri aloilla, heitä on paljon suorittavan tason tehtävissä. Selvityksen mukaan syitä ovat sekä uranuurtajien ja roolimallien että tiedon puute erilaisista ammateista ja koulutuspoluista. Romaninuorilta saattaa myös puuttua luottamus omiin mahdollisuuksiinsa niin opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Tarkkoja tilastotietoja romaniyrittäjistä ei ole mahdollista saada, mutta yrittäjyyden arvioidaan lisääntyneen jonkin verran. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt romanien keskuudessa. Sitä pidetään myös mahdollisuutena murtaa ennakkoluuloja.

Positiivinen erityiskohtelu voisi parantaa romanien asemaa

Romanien aseman työmarkkinoilla voidaan nähdä olevan eräänlaisessa siirtymävaiheessa. Työllisyyden paranemista voitaisiin nopeuttaa erityistoimenpitein. Romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla voidaan edistää muun muassa yksilöllisten ja työpaikkakohtaisten ratkaisujen avulla, henkilökohtaisilla kohtaamisilla ja vaikuttamalla yleiseen asenneilmapiiriin.

Tarvittaessa TE-palveluissa ja muissa julkisissa palveluissa voitaisiin entistä avoimemmin hyödyntää niin sanottua positiivista erityiskohtelua silloin, kun se on tarpeellista esimerkiksi romanien tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten työllisyysmahdollisuuksien turvaamiseksi. Romanien työllistymisen haasteisiin voidaan etsiä ratkaisuja muun muassa tukemalla tavoitteellisia yksilöllisiä polkuja työhön tai yrittäjyyteen ja ottamalla romanien edustajia mukaan toimintamallien suunnitteluun.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen teki Owal Group Oy yhteistyössä erityisasiantuntija Mertsi Ärlingin kanssa. Selvityksen tavoitteena oli selvittää romanien asemaa ja osallistumista työmarkkinoille, tunnistaa työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä tuottaa näkemyksiä toimivista ja kustannustehokkaista työllistymistä tukevista palveluista, toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Selvitys on osa Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) 2018–2022 toteutusta.

Julkaisu on saatavissa Valton sivuilla.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: