S2-opetuksen nykytilan arviointi: Järjestäjäkyselyt

Hyvä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt S2/R2-opetuksen tilannekuvan luomiseksi selvityksen, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Selvityksen taustalla on tarve saada kootusti tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä koulutusjärjestelmää siten, että maahanmuuttotaustaisten oppilaiden potentiaali saadaan käyttöön täysimääräisesti, ja jossa rakenteet, organisaatiokulttuuri ja toimintakäytännöt mahdollistavat yhdenvertaiset edellytykset opinnoista suoriutumiseen. Lisäksi kerätään tietoa tutkimukseen kieli- ja  kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan toteutumisesta Suomessa.

Osana selvitystä toteutetaan kyselyt varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselylomakkeet on lähetetty vastaanottajille opetus- ja kulttuurimisteriöstä ja niihin voi tutustua myös tältä sivulta:

Kysely perusopetuksen järjestäjille (vastausaikaa 9.12. saakka)

Suomeksi: word-tiedosto

På svenska: word-dokument

Kysely lukiokoulutuksen järjestäjille (vastausaikaa 8.12. saakka)

Suomeksi: word-tiedosto

På svenska: word-dokument

Kysely ammatillisen koulutuksen järjestäjille (vastausaikaa 8.12. saakka)

Suomeksi: word-tiedosto

På svenska: word-dokument

Varhaiskasvatus: kysely kunnille ja yksityisille päiväkodeille (vastausaikaa 14.12. saakka)

Suomeksi: Word-tiedosto

På svenska: word-dokument

Henkilöstökysely: Osana selvitystä toteutetaan myös kyselyt henkilöstölle. Linkit löytyvät täältä

Palaa selvityksen etusivulle tästä.