English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä

Pyöräilijä
04.08.2020 Owal Group

Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) tilaamassa ”Kaikki toimi kohdallani” -selvityksessä tarkastellaan TE-toimiston asiakkaana olevien, hiljattain Suomeen saapuneiden eli kotoutumisvaiheen maahanmuuttajien näkemyksiä ja mielipiteitä alkuvaiheen kotoutumispalveluista. Näitä kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia palveluja ovat ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-toimistossa tehtävä alkukartoitus sekä kotoutumissuunnitelma, kielitaidon lähtötasoarviointi ja työvoimakoulutuksena järjestetty kotoutumiskoulutus. Lisäksi tarkastellaan laajemmin kotoutumisen edistymistä, viihtymistä ja osallisuuden kokemista osana suomalaista yhteiskuntaa. 

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajien näkemyksiä heidän saamistaan alkuvaiheen kotoutumispalveluista. Näitä palveluja ovat kotoutumiskoulutus, ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-toimistossa tehtävä alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma sekä Suomea koskeva yleistieto. Selvityksessä esitetään myös kehittämisehdotuksia kotoutumista edistävän palvelujärjestelmän kehittämiseksi. 

Keskeinen tiedonkeruumenetelmä oli kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa oleville maahanmuuttajille tehty monikielinen sähköinen kysely, johon vastasi 896 henkilöä eri puolilta maata. Kysely on tiettävästi ensimmäinen, jossa on selvitetty kohderyhmän kokemuksia ja näkemyksiä kaikista saamistaan alkuvaiheen kotoutumispalveluista ja niiden hyödyllisyydestä. 

Selvityksestä käy ilmi, että maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä saamiinsa kotoutumispalveluihin. Kotoutujien kokemukset heille TE-toimistossa laaditusta kotoutumissuunnitelmasta ovat hyvin positiivisia ja kotoutumissuunnitelmien osalta erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat TE-toimiston virkailijan kokonaisvaltaiseen ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen sekä kotoutumissuunnitelman oikeanlaiseen sisältöön. Selvityksen mukaan matalammin koulutetut henkilöt kokivat kotoutumissuunnitelman hieman positiivisemmaksi kuin koulutetummat vastaajat. 

Selvityksen keskeisenä kaikkia kotoutumispalveluita koskevana havaintona on, että nämä palvelut koetaan positiiviksi ja hyödyllisiksi. 72 prosenttia vastaajista oli mielestään saanut kotoutumispalveluista riittävän kielitaidon ja ymmärryksen Suomessa toimimisesta, jotta he osaisivat esimerkiksi hakea töitä ja 95 prosenttia vastaajista viihtyi Suomessa erittäin hyvin tai jokseenkin hyvin. Maaryhmien, koulutustaustan tai muiden taustamuuttujien välillä oli vain hyvin vähän eroja vastausten jakautumisessa näiden kysymysten osalta.

”Kaikki toimi kohdallani” -selvityksen toteutti Owal Group Oy.

Koko selvitys on luettavissa täältä.

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: