English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Lapset ja perheet

Lasten hyvinvointi, oikeudet ja osallisuus sekä lapsivaikutusten arviointi ovat olleet vahvasti esillä niin nykyisen kuin edellisenkin hallituksen ohjelmissa. Parhaillaan Suomessa valmistellaan ensimmäistä kansallista lapsistrategiaa.

Lapsi- ja perhepolitiikkaa haastaa lapsiperheiden tarpeiden erilaistuminen ja muuttuminen monimuotoisemmiksi. Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä. Lisäksi esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminen ja hoivavastuun tasa-arvoisempi jakautuminen on edelleen yksi keskeisistä perhepolitiikan haasteista.

Haasteisiin vastaamiseksi hallitus on käynnistänyt työn YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen perustuvan lapsistrategian luomiseksi. Sen tavoitteena on luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä  lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visio ja edistää lapsenoikeuksien sopimuksen toimeenpanoa. Hallitus on lisäksi sitoutunut arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

Owal Group on työskennellyt viime vuosina aktiivisesti lasten osallisuuden ja lapsivaikutusten arvioinnin teemojen parissa. Olemme arvioineet keskeisiä kansallisia hankkeita ja ohjelmia, joissa on pyritty muuttamaan palveluita lapsi- ja perhelähtöiseksi sekä levittämään ja ottamaan käyttöön lapsia ja nuoria osallistavia toimintatapoja. Olemme mm. laatineet selvityksen lapsivaikutusten arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi pyrimme tuomaan Suomeen kansainvälisiä parhaita oppeja ja käytäntöjä lapsistrategiatyöhön sekä lapsivaikutusten arviointiin. Työskentelemme niin ministeriöiden, kuntien  kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Lue lisää

Asiakascaset

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman arviointi

Asiakascaset

Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista

Asiakascaset

Nuorisokeskusten arviointi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: