English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Uutta liiketoimintaa biohiilestä

Tram in a sunlight
20.12.2016 Owal Group Avainsanat: , ,

Biohiilen potentiaali vihreän energian lähteenä on laajasti tiedossa. Biohiili voi kuitenkin tarjota paljon enemmänkin kuin vain energiaratkaisuja. Nousevia aloja ja sovelluksia ovat muun muassa metallurgia, maanparannus sekä kompostointi, joiden potentiaalia kartoitetaan osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanketta ”Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa”.

Biohiilen käyttö on vielä monella saralla kokeiluasteella, mutta kiinnostus biohiilen eri sovelluksiin on kasvussa. Biohiilen potentiaalia on kartoitettu viime vuosien aikana kansallisissa hankkeissa muun muassa VTT:n ja Tekesin ohjauksessa, minkä lisäksi monet yritykset tekevät omia kokeilujaan biopohjaisen hiilen kanssa.

Biohiilellä on potentiaalia muun muassa metallurgissa pelkistimenä. Sen etuja ovat muun muassa matala tuhkapitoisuus sekä pienempi rikkipitoisuus, mikä johtaa tehokkaampaan prosessiin. Muita sovelluskohteita on muun muassa maan parannus: biohiili toimii niin vettä sitovana aineena kuin ravinteiden suodattimena, ja voi näin parantaa sekä maan että vesistöjen laatua. Lisäksi biohiili sitoo itseensä päästöjä pitkäksi aikaa – hiili säilyy toimintakelpoisena maaperässä jopa tuhansien vuosien ajan.

Biohiilelle ei kuitenkaan vielä ole laajoja markkinoita ja tuotanto on pienimuotoista. Eri toimijoiden haastatteluissa on käynyt ilmi, ettei biohiili vielä pysty täyttämään suurten toimijoiden tarpeita. Laajamittaista tuotantoa hidastavat toistaiseksi korkeat tuotantokustannukset, logistiset haasteet sekä lopputuotteen vaihteleva laatu.

Tulevina vuosina biohiilen kehitys ja käyttöönotto saattavat kuitenkin edetä harppauksin. Keskeisessä roolissa kehityksessä on ympäristöpolitiikka, niin kansalliset kuin kansainvälisetkin päästömääräykset ja -luokittelut. Mikäli biohiili luokitellaan myös jatkossa päästöneutraaliksi, kasvaa sen houkuttelevuus samoin kuin taloudellinen kilpailukyky verrattuna esimerkiksi päästömaksujen alaiseen fossiiliseen kivihiileen.

Biohiilen tulevaisuus kytkeytyykin vahvasti julkiseen puoleen ja ennen kaikkea yritysten ja julkisen tahon toimijoiden yhteistyöhön. Poikkileikkaus alan toimijoihin on osoittanut, että monilla yrityksillä on jo teknologiset mahdollisuudet ottaa käyttöön biohiiltä, mutta kysynnän luomiseksi tarvitaan kansallista ja kansainvälistä ohjausta kohti biopohjaisia markkinoita, joilla biohiili voi olla yksi avaintuotteista.

Selvitys biohiilen uusista sovelluksista ja kaupallistamismahdollisuuksista valmistuu alkuvuodesta 2017 ja sen toteuttamisesta Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vastaa Owal Group Oy.

 

Owal Group

puh. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: