English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Vammaisten ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta on selvitetty

14.09.2016 Laura
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa koskevan selvitystyön loppuvuonna 2015. Selvityksen taustalla on erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta koskeva valtakunnallinen kokonaisarvio, jonka osana arvioidaan vaikeimmin vammaisten henkilöiden koulutustarjonnan riittävyyttä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA). 

 

Vammaisten ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen tarve on paikoin suurempi kuin tarjonta, selviää opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyssä selvityksessä. Opiskelijapaikkoja erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ei silti tarvitse lisätä valtakunnallisesti pidemmällä aikavälillä. Selvityksessä ehdotetaan, että suoraan peruskoulusta siirtyvien  ja aikaisempina vuosina valitsematta jääneiden koulutuksen saatavuuden varmistamiseksi voidaan harkita opiskelijapaikkojen väliaikaista lisäämistä tai olemassa olevia opiskelijapaikkojen uudelleen kohdentamista vuoden 2016 yhteishaun tulosten perusteella.  Tämä koskee erityisesti työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). TELMA on tarkoitettu laajaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joilla ei sairauden tai vamman takia ole edellytyksiä hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen.

Monilla paikkakunnilla on vain yksittäisiä vaikeavammaisia opiskelijoita. Siten selvityksessä esitetään, että koulutuksen järjestäjät voisivat tarjota koulutusta joustavammin yhdessä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) kanssa. Opiskelijavalinnan joustavuuden kasvattamiseksi TELMA-koulutuksessa koulutuksen järjestäjien tulisi myös varmistaa, että osaamisperusteisuus toteutuu työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tulee jatkaa, kun kohdennetaan olemassa olevia ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen opiskelijapaikkoja alueellisesti. Lisäksi tarvitaan tukea peruskouluille huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvin kohderyhmään kuuluville oppilaille pääsy perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä kullekin oikea ja soveltuva koulutuspolku.

Selvityksen tavoitteena oli antaa tietoa erityisopetuksen tarpeesta ja saatavuudesta, erityisesti vaikeimmin vammaisille opiskelijoille tarkoitetun työhön ja itsenäiseen elämän valmentavan koulutuksen osalta. Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa selvitystyön pohjalta valtakunnallinen kokonaisarvio. Taustalla on 1.8.2015 tapahtunut valmentavien koulutusten uudistus.

Aineisto perustuu kyselyyn koulutuksen järjestäjille, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä (12). Lisäksi on toteutettu kysely kaikille Suomen peruskouluille, jotka järjestävät perusopetusta vuosiluokilla 7–9 tai perusopetuksen lisäopetusta (vastausprosentti 61 %). Selvityksessä on hyödynnetty opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusraporteista saatavia määrällisiä tietoja.

Tutustu selvitykseen.
Ks. ministeriön tiedote

Lisätietoja: Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, puh. 050 443 1841)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: