English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Vauhtia innovatiivisiin hankintoihin

08.06.2017 Owal Group Avainsanat:

Mikä on innovatiivinen hankinta? Innovatiivinen julkinen hankinta on uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankintaa, joka parantaa julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.

Keväällä 2017 ministeriöissä ja hallinnonaloilla on aloitettu hanke, jossa innovatiivisia julkisia hankintoja pyritään vauhdittamaan. Hanke tukee hallituksen asettamaa tavoitetta, jossa viisi prosenttia julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia.

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva hallinnonalojen tilanteesta ja edistää innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä valtiosektorilla, verrattaen nykyiseen, merkittävästi systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kehitysprosessin myötä muutokset edesauttavat ja tukevat tulevien investointien sekä palveluhankintojen valmistelemista ja toteuttamista, mahdollisimman innovatiivisesti.

– Innovatiivisia julkisia hankintoja pitää hyödyntää nykyistä paljon enemmän julkisen sektorin uudistamiseen sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Samalla yritykset saavat viennin kannalta tärkeitä kotimaan referenssejä, toteaa teollisuusneuvos Antti Valle työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Koska projekti tehdään yhteistyössä ministeriöiden sekä hallinnonalojen kanssa, on tärkeää huomioida hallinnonalojen erityistavoitteet ja –piirteet, jotta kokonaisuus ja toimintamallit saataisiin upotettua hallinnonalojen prosesseihin ja toimintamalleihin. Näin pystytään luomaan käytännöllisyyttä sekä tukemaan verkostoitumista hallinnonalojen välillä.

Jokaiselle hallinnonalalle järjestetään oma työpaja, jossa innovatiivisten hankintojen kehittämistä käsitellään. Työpajojen tavoitteena on kerätä hallinnonalojen näkemyksiä ja tarpeita innovatiivisten hankintojen kehittämiseksi. Työpajojen tulokset ovat tärkeässä osassa hankkeen etenemisessä ja lopullisen, hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisessa.

Toimenpideohjelma valmistuu syksyllä 2017 ja hanke jatkuu toimeenpanon tuella ja eri toimijoita verkottamalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kilpailun perusteella valinnut Owal Group Oy:n ja Motiva Oy:n muodostaman ryhmittymän avustamaan tässä työssä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, TEM, puh. 029 5064 008

Partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, puh. 040 5667536, mia@owalgroup.com

https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/275/0/afaa99c63efedfa4ba8e571014ed19eb

 

Owal Group

puh. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: