English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Yliopistojen uramallit keskustelun kohteena

08.03.2015 Olli Oosi

Eräs tämän hetken vilkkaimpia tiedepoliittisia keskusteluja liittyy tutkijoiden uramalleihin.  Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin käynnistämässä selvitystä uramallin arvioimiseksi. Selvityksessä riittää haasteita. 

Esitetyissä kritiikeissä on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin (esim. Koikkalainen 2014):

  • Jos ”urapolku” koskee vain murto-osaa tutkija-opettajista, niin suuren enemmistön tilanne ei uusia nimikkeitä lukuun ottamatta mitenkään poikkea vanhasta virkapohjaisesta järjestelmästä.
  • Nykyinen järjestelmän koetaan jääneen vielä osittain suppeaksi eikä yliopistojen tahtotila järjestelmän käytön laajentamisesta ole selkeä.
  • Nuorempien tutkijoiden ja apurahatutkijoiden aseman epäselvyys ja yliopistojen tahtotila siinä, miten nämä henkilöstöryhmät otetaan osaksi uramallia.
  • Professoriliitto (2013):pitkäaikaiset määräaikaiset tehtävät urapolulla saattavat muodostua oikeudellisiksi ongelmiksi.

Tässä mielessä yksi ydinkysymys on se, missä määrin urapolkumallit ovat yleisiä/laajempia (ottaen huomioon myös siirtymän pois akatemiasta tai siirtymät akatemian ja muiden välillä) sekä missä määrin ne ovat vakinaistamiseen tähtääviä (englanninkielisessä keskustelussa ”Tenure Track Driven”).

Kansainvälisessä ei-eurooppalaisessa keskustelussa huomio on päinvastainen. Suurin osa keskustelusta painottuu ei-vakinaisella urapolulla olevan akateemisen henkilöstön tilanteeseen. “Uusi henkilöstöryhmä”, kuten tutkimuksissa nimitetään, saa osakseen haasteita kuten lyhyitä sopimuksia, löyhän kiinnittymisen yliopistoon sekä suppeat uramahdollisuudet. (esim. Kezar 2012).

Keskeisinä ei-vakinaistamiseen tähtäävinä muina urapolun keinoina on esitetty mm (Kezar 2012):

  • Monivuotiset uudistettavat sopimukset, jotka voivat osin heijastella neliportaisen tutkijanuran ajanjaksoja (Hollenshead et al. 2007)
  • Eläköitymisjärjestelmät
  • Ei-uudelleenrekrytointi / sisäisen haun käytännöt tai
  • Uudistetut uudelleennimittämiskäytännöt

Kiinnostavia lähteitä ovat mm:

Kezar, A. (2012). Embracing Non-Tenure Track Faculty: Changing Campuses for the New Faculty Majority. Routhledge: New York.

Kezar A. & Sam, C. (2010). Beyond contracts: Non-tenure track faculty and campus governance. 2010 Almanac of Higher Education. Washington, DC: National Education Association.

Koikkalainen, P. (2014) Miksi neliportainen tutkijanura ei toteudu?. ACTATIIMI 2/2014: www.acatiimi.fi/2_2014/02_14_11.php

Professoriliitto-Professorsförbundet ry. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman seuranta. www.professoriliitto.fi/@Bin/118957/Tosuseuranta2013.pdf

Olli Oosi

Olli on Owal Groupin co-founder ja senior partner.
puh. 0505304737
email.olli[at]owalgroup.com

Palvelut ja menetelmät

Politiikka-analyysi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: