English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

95 prosenttia porvoolaisista suosittelisi Porvoota asuinpaikkana

01.02.2018 Owal Group Avainsanat: , ,

Tammikuussa 2018 valmistuneen Porvoon kaupungin imagotutkimuksen mukaan 95 prosenttia porvoolaisista suosittelisi Porvoota asuinpaikkana. Ulkopaikkakuntalaisista 87 prosenttia voisi ajatella asuvansa Porvoossa ja 93 prosenttia suosittelisi Porvoota vierailukohteena.

Tutkimuksen mukaan mielikuvat Porvoosta ovat poikkeuksellisen vahvoja, selkeitä ja yhdenmukaisia. Sekä porvoolaiset että ulkopaikkakuntalaiset vastaajat mieltävät Porvoon kauniiksi, vanhaksi ja idylliseksi kaupungiksi. Kaupunkia vähiten kuvaavat vastaajien mielestä adjektiivit moderni, eläväinen ja kehittyvä.

Porvoolla on hyvä ja vahva maine

– Porvoolla on hyvä ja vahva maine. Maine ei rakennu hetkessä eikä sitä tehdä markkinoinnilla, vaan teoilla. Asukkaiden rooli maineen rakentajina on ratkaiseva. He lopulta päättävät sen, millä sävyllä kaupungistaan kertovat. Porvoosta halutaan kertoa hyvää, toteaa Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.

– Imagotutkimuksen pohjalta on hyvä jatkaa strategiatyön yhteydessä tehtävää brändityötä. Strategian pohjalta vahvistetaan markkinoinnin kärkiä. Porvoon vahvuuksia ei tarvitse keksiä, oleellista on tehdä rajauksia siitä mihin asioihin markkinoinnissa keskitytään, Myllynen jatkaa.

Porvoolaisilta vastaajilta kysyttiin, mitä Porvoosta ajatellaan muualla, ja millainen Porvoo todellisuudessa on. Porvoolaisten vastaajien mielestä Porvoon ajatellaan olevan kaunis, idyllinen ja ihana paikka asua. Mielikuva idyllisestä kaupungista vastaa porvoolaisten mielestä myös hyvin todellisuutta. Sen lisäksi kaupunki on porvoolaisten mielestä moderni ja monipuolinen, mutta myös sisäänpäin kääntynyt ja sisäisesti riitaisa.

Porvoolaiset arvioivat tutkimuksessa Porvoota myös asuinpaikkana. Porvoon vahvuuksia ovat kaupungin maine asuinpaikkana, liikunta- ja urheilumahdollisuudet, viihtyisä kaupunkiympäristö, liikenneyhteydet muihin kaupunkeihin ja asumisen väljyys. Kriittisintä palautetta saavat kaupungin sisäinen joukkoliikenne, työllistymismahdollisuudet ja elinvoimainen kaupunkikeskusta.

Ulkopaikkakuntalaiset pitävät Porvoota houkuttelevan asuinpaikkana

Ulkopaikkakuntalaiset nostavat useimmiten esille Vanhan Porvoon, kun heiltä kysyy Porvoosta ensimmäisenä mieleen tulevia asioita. Avoimissa vastauksissa osa porvoolaisista kantoi kuitenkin huolta Vanhan Porvoon elinvoimaisuuden kehittymisestä ja siitä, että tarjonta on suunnattu yhä enemmän matkailijoille.

Lähes 80 prosenttia ulkopaikkakuntalaisista kokee, että Porvoo vastaa mielikuvaa houkuttelevasta asuinpaikasta.

– Porvoon tulokset kertovat jopa ennakoitua vahvemmin poikkeuksellisen positiivista mielikuvista moniin muihin kaupunkeihin verrattuna. Porvoo synnyttää ihmisten mielessä positiivisia assosiaatioita, toteaa tutkimuksen toteuttaneen Owalgroup Oy:n toimitusjohtaja Mikko Wennberg.

Porvoon kaupungin imagotutkimuksen tavoitteena oli tutkia Porvoon vetovoimaisuutta asuinpaikkana sekä porvoolaisten että ulkopaikkakuntalaisten näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin kaupungin sisäistä identiteettiä ja ulkoista imagoa. Aineistoa käytetään valmisteilla olevan kaupunkistrategian tausta-aineistona. Porvoon imagotutkimus toteutettiin joulukuussa 2017–tammikuussa 2018 kyselytutkimuksena. Kyselyyn saatiin 1 414 vastausta. Vastaajista porvoolaisia oli 619 ja ulkopaikkakuntalaisia 795.

Tutkimuksen toteutti  Owal Group Oy.  Tutustu tutkimukseen Porvoon kaupungin sivuilla.

Owal Group

010 235 6060 info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: