English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Ammatillinen koulutus hakee rooliaan innovaatiotoiminnassa

People walking near the metro station.
26.09.2016 Owal Group Avainsanat: ,

Ammatillinen koulutus nähdään usein osana alueellista innovaatiojärjestelmää, mutta sen asema innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa ei ole selkeä. Ammatillisen koulutuksen roolina on lähinnä ollut tukea ja kehittää työelämää, tuottaa korkealaatuista ammatillista osaamista ja varmistaa työvoiman saatavuus. Lisäksi ammatillinen koulutus tuottaa yhdessä muiden koulutusasteiden ja -muotojen kanssa yritysosaamista ja -valmiuksia.

Tämä tulos ilmenee Opetushallituksen tuoreessa tilannekatsauksessa, jossa on tarkasteltu ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoiminnassa (TKI).  Ammatillisen koulutuksen TKI-toimintaa on tarkasteltu strategisissa linjauksissa, hankkeissa ja koulutuksen toteuttamisessa.  Tarkastelun kohteena on myös opetushenkilöstön rooli innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistämisessä, yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä sekä joustavien opinto- ja tutkintopolkujen hyödyntäminen innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulmasta.

TKI-toiminta on perinteisesti mielletty korkeakoulujen tehtäväksi. Tilannekatsauksen tuloksissa kuitenkin ilmenee, että ammatillisen koulutuksen roolia alueellisten innovaatiojärjestelmien osana ja alueellisena työelämän kehittäjänä on vahvistettu kehittämällä ennakointia, lisäämällä koulutuksen työelämäyhteyksiä ja kumppanuuksia sekä kehittämällä työelämälähtöisiä koulutuksen järjestämismuotoja ja oppimisympäristöjä.

Koulutuksen järjestäjän tasolla osaamistarpeiden ennakoinnin tärkeys ja kumppanuudet alueiden toimijoiden kanssa korostuvat. Katsauksen perusteella yhteistyö työelämän kanssa on kiinteää ja työelämän tarpeita pyritään kuuntelemaan yhteistyömuotoja kehitettäessä. Tilannekatsauksessa ei tehdä arviota siitä, miten strategiatason tavoitteet konkretisoituvat varsinaiseksi toiminnaksi koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten arjessa. Toisaalta ammatillisen peruskoulutuksen omaksuma rooli innovaatioiden ja tuotekehityksen tulevaisuuden osaamisen kehittämisessä on asiakirjatarkastelun perusteella vielä etäinen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöissä työelämää kehittävä innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulma ei tule paljoa esille.  Toisaalta yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen voimallinen läpivienti sekä näkemykset siitä, että opiskelija on aktiivisen tiedon ja ymmärryksen tuottaja, ei opetuksen kohde, tukevat käytännönläheistä innovaatiotoimintaa, alueellista yrittäjyyttä ja liiketoimintainnovointia.

Tutustu julkaisuun ja tiivistelmään Opetushallituksen sivulta.

Lisätietoja:

Laura Jauhola, puh. 050 443 1841, laura@owalgroup.com

Mia Toivanen, puh. 050 5667536, mia@owalgroup.com

 

Owal Group

puh. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: