English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Arviointiraportti: ELY-keskukset onnistuneet toiminnassaan ohjauksen ja johtamisen haasteista huolimatta

Kuvituskuva sumuisesta joesta
15.01.2024 Owal Group Avainsanat: , , ,

ELY-keskukset ovat onnistuneet tehtävissään, mutta ohjausjärjestelmä ja virastorakenne kaipaavat kehitystä, todetaan juuri julkaistussa ELY-keskusten virastokokonaisuuden ulkoisen arvioinnin raportissa. Työn tavoitteena oli arvioida, mikä nykyisissä ELY-keskuksissa on toimivaa ja miten toimintaa voitaisiin kehittää entistä vaikuttavammaksi.

Asiakkaiden ja sidosryhmien arvioiden mukaan ELY-keskukset ovat onnistuneet pääosin hyvin tehtävissään. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä on kuitenkin kompleksinen, raskas ja hajautunut, ja sitä leimaavat käytäntöjen erilaisuus ja moninaisuus. 

ELY-keskusten vastuulla olevien toimintojen keskittäminen on pienentänyt keskusten alueellista itsenäisen viraston roolia ja vahvistanut ministeriöiden ohjausta. E-, L- ja Y-vastuualueet toimivat hyvin itsenäisesti eikä eri vastuualueiden välisiä synergioita ole syntynyt siinä määrin kuin ELY-virastokokonaisuutta rakennettaessa tavoiteltiin. ELY-keskusten tulostavoitemittarit mittaavat pääosin suoritteita eikä mittareiden tulosnäkymän perusteella tehdä systemaattista kehittämistyötä.

Arviointi kannustaa ohjaavia ministeriöitä parempaan yhteistyöhön

Raportissa suositellaan ministeriöiden yhteistyön ja ohjauskeinojen yhtenäistämistä. Ohjausjärjestelmää on kehitettävä niin, että se tukee nykyistä paremmin ELY-keskusten asiakaslähtöisyyttä ja toimijuutta sekä vahvistaa alueellista ja paikallista osallisuutta. Virastorakennetta tulee yksinkertaistaa ja ELY-keskusten tai niiden seuraajien itsenäisyyttä ja yhtenäisyyttä tulee kehittää vaikuttavuuden parantamiseksi.

Arvioinnin tuloksia tullaan käsittelemään alkuvuoden aikana ELY-keskusten poikkihallinnollisessa ohjaus-valmisteluryhmässä sekä ELY-keskusten johtoryhmässä. Lisäksi arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa olevassa aluehallintouudistuksessa.


Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten virastokokonaisuuden ulkoinen arviointi selvitti, mikä nykyisissä ELY-keskuksissa on toimivaa ja miten virastokokonaisuuden toimintaa voitaisiin kehittää entistä vaikuttavammaksi. Arvioinnin kolme tarkasteltavaa kokonaisuutta olivat ELY-keskusten johtaminen ja organisointi, ohjaus sekä vaikuttavuus. Vastaavaa arviointia ei ole toteutettu aikaisemmin.  Arvioinnin toteutti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta Owal Group Oy syksyllä 2023.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Nea Lyytikäinen, TEM, p. 0295 047 246
Senior partner Mikko Wennberg, Owal Group, p. 050 1261, mikko(at)owalgroup.com

Raportti

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten virastokokonaisuuden arviointi: Näkökulmia ohjaukseen, johtamiseen ja vaikuttavuuteen https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-735-9

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: