English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Ikääntyneiden asuminen – ennakointi ja varautuminen

19.02.2020 Owal Group Avainsanat: , ,

Kuntia ja kansalaisia tuetaan ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnissa ja varautumisessa

Ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat käynnistäneet selvityksen ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista ja varautumisesta kunnissa. Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti osana uutta ikäohjelmaa toteutetaan erillinen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma, jossa asumisen ennakointi ja varautuminen ovat keskeinen osa-alue.

Selvityksen tavoitteena on tukea ikääntyneiden asumistarpeiden ja asumisen ennakointia sekä niihin varautumista eri tasoilla, erityisesti kansalaisten ja kuntien osalta. Toteutuakseen ennakointi ja varautuminen vaativat tietopohjan laajentamista, työkalujen ja toimintamallien kartoittamista ja kokoamista sekä käytännön tukea toimeenpanoon.

Tietopohjan laajentamisen kokonaisuudessa vastataan kysymyksiin ikääntyneiden sijoittumisesta yhdyskuntarakenteessa nyt ja tulevaisuudessa, asuinoloista, asumisen tarpeista sekä asumistoiveista. Lisäksi kartoitetaan erilaisia ikääntymiseen liittyviä asumisen haasteita. Erilaisia ennakoinnin ja varautumisen toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä selvitetään Suomessa ja kansainvälisesti. Kohteena ovat ennakoinnin ja varautumisen toimintamallit yleisesti, ja tavoitteena on muodostaa tilannekuva siitä, minkälaisia toimintamalleja kunnissa on käytössä. Ennakointia ja varautumista kehitetään ja tuetaan kuntakohtaisissa yhteiskehittelyn työpajoissa, joissa syötteenä hyödynnetään kaikkea muuta selvityksessä kerättävää tietopohjaa. Lopputuloksena case-kunnat voivat hyödyntää materiaalia suunnitelmissaan ja päätöksissään jo hankekauden aikana, ja toimintamalleja levitetään kansallisesti.

Selvitys toteutetaan ajalla 1–9/2020 ja sen toteuttavat Owal Group Oy, Sitowise Oy ja tutkija Katariina Välikangas. Selvitys toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Lue lisää valtioneuvoston kanslian sivuilla https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/ikaantyneiden-asuminen-ennakointi-ja-varautuminen

Lisätietoja:

Selvityksen vastuullinen johtaja: Senior Partner Olli Oosi, olli@owalgroup.com

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: