English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalvelujen tietotuotannon tilasta selvitys

03.10.2022 Owal Group Avainsanat: ,

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalveluiden tiedonkeruun tilaa, arvioitu tietotuotannon puutteita ja kehittämistarpeita.

Selvityksessä nousee esiin tarve vahvistaa koulutuksen tietotuotannon yhteiskunnallista ulottuvuutta. Kansallisen tietotuotannon näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää paremmin eri rekisteriaineistoja.

Opetushallinnon peruspalvelujen tietotuotanto on nykyisellään monipuolista ja aktiivisessa kehittämisvaiheessa. Pohjaa tietotuotannolle luovat opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä sekä toimialan tietovarannot, erityisesti varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen Koski-tietovaranto, sekä opetushallinnon tarpeisiin perustettu tilastopalvelu Vipunen. Viime vuosina valtionhallinnon tasolla on kehitetty kuntiin suunnattujen tiedonkeruiden koordinointia, mutta työ on kesken, ja erilaiset, osin päällekkäiset, tiedonkeruut rasittavat edelleen kuntia.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanossa, seuraavan hallitusohjelman valmistelussa, laatua ja laadun arviointia koskevassa kehittämistyössä sekä väestönmuutosten vaikutuksia koskevan tietopohjan kehittämistyössä.

Kehittämishaasteina laatu, työnjako ja yhteiset indikaattorit

Merkittävä puute tietotuotannossa on, ettei toiminnan ja talouden tietoja ole nykytilassa helppoa yhdistää ja vertailla. Lisäksi havaittiin tarve kehittää avoimeen dataan perustuvaa tietopohjaa ja -järjestelmiä väestönmuutoksesta, palvelutarpeista ja palveluiden tasosta suhteessa valtakunnalliseen laatutasoon. Tietopohjaa tulisi voida jatkuvasti päivittää ja kehittää.

Edelleen tunnistettiin tarve kehittää valtionhallinnon toimijoiden työnjakoa tietotuotannossa ja määritellä, miten tietojen luovuttaminen mahdollistetaan osana viranomaisen tehtäviä.

Yksi keskeinen kysymys tietotuotannon kehittämisessä koskee sitä, mitä tietoa tarvitaan ja miten tietoa hyödynnetään kasvatuksen ja opetuksen järjestäjien ohjauksessa oppilaiden oikeuksien turvaamiseksi.

Valtiohallinnon tasolla on käynnissä useita digitalisaatioon liittyviä kehittämishankkeita. Ks. lisää OKM:n tiedotteesta (tästä).

Tutustu raporttiin tästä (pdf-muodossa).

Lisätietoa Owal Groupissa antaa Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, puh. 050 443 1841) ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetusneuvos Mika Puukko (puh. 0295 330 032).

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: