English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kouvola tutkii imagoaan

30.01.2016 Owal Group Avainsanat: , ,

Kouvolan kaupunki on käynnistänyt ensimmäisen imagotutkimuksen kuntaliitoksen jälkeen. Tutkimuksella selvitetään mielikuvia, mielipiteitä ja arvioita Kouvolasta teemoilla asuminen ja matkailu. Kysely kohdistetaan kouvolalaisille sekä ulkopaikkakuntalaisille pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Kouvolan lähialueilla.

Kouvolan imagotutkimuksen tavoitteena on tutkia Kouvolan alueen vetovoimaisuutta asuinpaikkana ulkopaikkakuntalaisten sekä kouvolalaisten näkökulmasta. Erityisesti selvitetään sisäistä identiteettiä ja ulkoista imagoa sekä asumisen että matkailun osalta. Kyselyllä kartoitetaan Kouvolan vahvuuksia, mahdollisuuksia ja vetovoimaisuutta matkailijoiden, paluumuuttajien ja uudisasukkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään markkinoinnin ja viestinnän kohdentamisessa sekä kehitystyössä.

Kyselyyn tästä linkistä

Kouvolan vetovoimaisuus asuinpaikkakuntana ja matkailukohteena

Imagotutkimuksen avulla selvitetään Kouvolan vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja tärkeimpiä asumiseen liittyviä positiivisia vetovoimatekijöitä. Tutkimus selvittää myös ovatko nämä ominaisuudet kouvolalaisten mielestä läsnä Kouvolassa. Imagotutkimuksesta saatava tieto asuinpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä on ensiarvoisen tärkeää, toteaa Asuntomessujen 2019 projektipäällikkö Sanna Kauppi. Tulevan asuntomessuprojektin näkökulmasta Kouvolan kiinnostavuuden lisääminen ja yleisen Kouvola-tietoisuuden kasvattaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita seudun elinkeinoelämän vilkastuttamisen ohella. Nyt toteutettavasta imagotutkimuksesta saamme suoraan lähtötason tiedon asuntomessuprojektin lopullisten vaikutusten arviointia varten, arvioi Kauppi.

Vastaavaa imagotutkimusta ei ole matkailun näkökulmastakaan Kouvolassa tehty aiemmin. Kouvola Innovation Oy:n VisitKouvolan kehittämispäällikkö Kirsi Vainio uskoo, että tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään arjen markkinointityössä. Erityisen kiinnostavana hän näkee sen, missä määrin vastaajat suosittelisivat Kouvolaa matkailukohteena. VisitKouvolan tavoitteena on hyödyntää suosittelun voimaa markkinoinnissa.

Kotikaupungin identiteetti

Erityisesti imagotutkimuksella selvitetään Kouvolan sisäistä identiteettiä alueen asukkaiden keskuudessa ja mistä asioista se imagoväittämien perusteella muodostuu. Kouvolan kaupungin viestintäpäällikkö Anne Käki odottaa mielenkiinnolla, miten kouvolalaiset näkevät ja kokevat kotikaupunkinsa identiteetin ja kuinka houkutteleva paikkana Kouvola koetaan. Myös erot asukkaiden kokemuksissa ja ulkopaikkakuntalaisten mielikuvissa ovat kiinnostavaa tietoa.

Sisäisen identiteetin ja ulkoisen mielikuvatutkimuksen avulla Kouvolan kaupunki saa tutkitun ja jäsennetyn kuvan kaupungin merkityksellisistä ja positiivista puolista. Tutkimuksen tuloksien toivotaan antavan myös konkreettisia työvälineitä markkinoinnin tehokkaaseen kohdentamiseen.

Imagotutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy. Mielipiteet kerätään sähköisellä nettikyselyllä tammi-helmikuussa 2016. Kyselyä markkinoidaan ulkopaikkakuntalaisille Sanoman sähköisissä medioissa ja kouvolalaisille kaupungin nettisivuilla. Tutkimus valmistuu maaliskuun alussa.

Owal Group

p. 010 235 6060
email. info[at]owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: